Poradnik badań w internecie
Badaj
interaktywnie
Ściągnij cały poradnik na swój komputer

Wykorzystanie wniosków w praktyce

Analiza danych dostarcza nam wielu użytecznych wniosków. To, jak je wykorzystamy, zależy wyłącznie od nas. Badania ankietowe bardzo często używane są w celach marketingowych. Za pomocą takich badań można dowiedzieć się np. ile osób i jakie osoby, byłyby zainteresowane produktem, który chcemy zaoferować. Inne badanie może dostarczyć nam informacji, np. na temat zadowolenia z jakiegoś produktu wśród jego nabywców. W badaniach marketingowych można również dowiedzieć się, jakie są preferencje lokalnej społeczności w stosunku do badanej kwestii. Jeśli przykładowo przeprowadzimy badanie, po którego analizie będziemy mogli wywnioskować, że mieszkańcy Warszawy preferują w większym stopniu kuchnię włoską, jest to istotna informacja, jeśli zamierzamy otworzyć restaurację na terenie tego miasta.

Dzięki analizie nasze wnioski można wykorzystać również do przygotowania lepszego narzędzia badawczego w przyszłości. Może się okazać, że końcowe wnioski są zbyt ogólne, gdyż pominęliśmy jakąś ważną kwestię, o którą powinniśmy spytać respondentów, a która może mieć duży wpływ na rezultaty badania.

Najlepszą metodą na sprawdzenie poprawności narzędzia badawczego (kwestionariusza) jest przeprowadzenie badania pilotażowego. Innymi słowy, jest to badanie testowe, w którym skupiamy się tylko na tym, czy respondenci dobrze rozumieją pytania, czy nie są one zbyt obszerne bądź drażliwe dla badanych. W takim badaniu możemy oczywiście dobrać mniejszą próbę niż w badaniu właściwym. Nie analizujemy wyników tego badania lecz wyłącznie sprawdzamy jak w praktyce sprawuje się nasz kwestionariusz.12 Więcej informacji na ten temat znajdziemy w podręcznikach m.in. Leszka Gruszczyńskiego.

12 L. A. Gruszczyński, Kwestionariusze w Socjologii: budowa narzędzi do badań surveyowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.
Ściągnij cały poradnik na swój komputer
ankiety.interaktywnie.com