Poradnik badań w internecie
Badaj
interaktywnie
Ściągnij cały poradnik na swój komputer

Redukcja danych

Redukcja danych jest częścią analizy, która polega na selekcjonowaniu przez badacza tych danych najbardziej istotnych pod względem celu badania. Redukcja danych może przyjmować różne formy: poprzez selekcję, poprzez podsumowanie albo omówienie lub poprzez "podciągnięcie" od bardziej ogólny wzór (badacz może zakwalifikować pewien przypadek, daną do pewnej ogólnej kategorii). W ten sposób łatwiej będzie nam przeglądać dane do analizy, które uzyskaliśmy podczas badania. Jednakże zaleca się unikanie tej ostatniej metody, gdy jest to możliwe, ponieważ nie trudno o pominięcie ważnej informacji, która na pierwszy rzut oka była zbędna i została zredukowana do ogólnej kategorii. Jest istotne, aby nie odrywać dostępnych danych od kontekstu, w którym występują.

W badaniach ankietowych, również tych prowadzonych za pośrednictwem internetu, zdarzają się także pytania otwarte. Jak wiemy, są to takie pytania, na które oczekuje się, że respondent odpowie własnymi słowami, nie mając do dyspozycji kafeterii odpowiedzi. W przypadku pytań otwartych redukcja danych może okazać się bardzo pomocna, zwłaszcza gdy respondent udziela bardzo długiej odpowiedzi, niekoniecznie całkowicie związanej z zadanym pytaniem. Wówczas taką odpowiedź możemy zaklasyfikować do bardziej ogólnej kategorii, w której możemy pominąć zbędne informacje zawarte w odpowiedzi respondenta. Innym razem odpowiedź może być co prawda całkowicie związana z pytaniem, lecz zawiera wiele możliwych odpowiedzi, np. respondent na zadane pytanie: Co robisz w wolnym czasie? Odpowiada: "Gram w piłkę, spotykam się ze znajomymi, jeżdżę rowerem i słucham muzyki." Wówczas odpowiedź taką można zakwalifikować np. do kategorii: aktywna forma wypoczynku, lub do kilku różnych kategorii.
Ściągnij cały poradnik na swój komputer
ankiety.interaktywnie.com