Poradnik badań w internecie
Badaj
interaktywnie
Ściągnij cały poradnik na swój komputer

Polecana literatura

Magdalena Szpunar, Internet w procesie realizacji badań, Toruń 2010.
Radosław Mącik, Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych, Lublin 2005.
Antoni Sułek, Sondaż polski, Warszawa 1999.
Howard Schuman, Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych, Warszawa 2012.
Metody badań socjologicznych, red. S. Nowak, PWN, Warszawa 1965.
Wywiad kwestionariuszowy: analizy teoretyczne i badania empiryczne, red. K. Lutyńska, Wrocław 1983.
Krystyna Lutyńska, Wywiad kwestionariuszowy: przygotowanie i sprawdzanie narzędzia badawczego, Ossolineum, Wrocław 1984.
Gilbert A. Churchill, Badania marketingowe: podstawy metodologiczne, Warszawa 2002.
Ściągnij cały poradnik na swój komputer
ankiety.interaktywnie.com