Poradnik badań w internecie
Badaj
interaktywnie
Ściągnij cały poradnik na swój komputer

Odczytywanie danych zawartych w tabelach

Dzielimy przypadki na grupy zgodnie z wartościami zmiennej niezależnej. Opisujemy następnie każdą z podgrup w kategoriach wartości zmiennej zależnej. Na koniec odczytujemy tabelę, porównując między sobą podgrupy zmiennej niezależnej w kategoriach danej wartości zmiennej zależnej.

Warto sporządzać tabele
Dzięki danym tabelarycznym udaje się nam często zauważyć związek między zmiennymi już na "pierwszy rzut oka". Wartości najwyższe i najniższe wyraźnie wyznaczają granice zachowań, jakie występują w badanym społeczeństwie. Granice te mogą tworzyć np. najwyższy i najniższy wskaźnik spożycia alkoholu wśród badanych.
Umieszczając dane w tabelach mamy również ich lepszą przejrzystość, co ułatwia wyciąganie wniosków.
Prezentacja danych zawartych w tabelach jest również o wiele ciekawszym rozwiązaniem podczas prezentacji wyników, przeprowadzonych przez nas badań, na forum (np. prezentacje multimedialne).
Ściągnij cały poradnik na swój komputer
ankiety.interaktywnie.com