Poradnik badań w internecie
Badaj
interaktywnie
Ściągnij cały poradnik na swój komputer

Jakie informacje mogą dostarczyć badania online?

Trudno udzielić wyczerpującej wszystkie przypadki odpowiedzi, jednakże generalnie rzecz biorąc, dzięki badaniom można zdobyć niemal każdą informację przydatną przedsiębiorcy czy po prostu dociekliwemu badaczowi. Na pewno badania online nie są w żadnym wypadku "ubogim krewnym" prawdziwych badań, jak utrzymują niektórzy marketerzy. Już dawno przestały one być jedynie metodologiczną ciekawostką. Są obecnie znaczącym i samodzielnym segmentem analiz rynku i opinii, czego dowodzi ich rosnący udział wśród produktów badawczych, na co wskazują liczne wewnętrzne badania rynku projektów badawczych.

Najważniejszym założeniem jest poprawne skonstruowanie ankiety pod kątem metodologicznym – postawienie sobie celu i informacji, które chcemy zdobyć, następnie stworzenie pytań otwartych, skali i innych "narzędzi", które pozwolą nam takie informacje uzyskać, a w końcowym etapie zebranie danych, ich analiza, aż wreszcie wykorzystanie w praktyce.

Istotną przewagą badań ankietowych online jest kompletność uzyskania danych. Komputerowy procesor nie przyjmie formularza, dopóki wszystkie obowiązkowe rubryki nie zostaną wypełnione. Jest to trudniejsze do osiągnięcia w przypadku badań tradycyjnych, z wykorzystaniem papierowych formularzy. Rozdając dowolnej grupie respondentów wydrukowane wersje ankiety, którą wypełniają oni później długopisem, zawsze znajdzie się część respondentów na tyle leniwa, że odda niemal pustą kartkę, a w najlepszym przypadku opuści kilka niewygodnych pytań, przekłamie odpowiedzi, ignorując je albo postąpi niezgodnie z instrukcją (np. zaznaczy więcej odpowiedzi, niż powinna).

W badaniach online, jakie oferuje portal Interkatywnie.com, nie ma takiej możliwości. Tworząc ankiety, sami zaznaczamy, które pola są obowiązkowe i bez wypełnienia ich komputer nie przyjmie formularza. W rzeczywistości bardzo często badacze są zawiedzeni, kiedy z pasją rozdają ankiety papierowe, a otrzymują niepełne, bądź niesatysfakcjonujące odpowiedzi. Ta wada jest wyeliminowana w badaniach online, operujących na zero-jedynkowym systemie formularza. Poza tym, warto powołać się na dane czołowych zrzeszeń europejskich badaczy, które pokazują, że w krajach zachodnich już ponad 40% wszystkich badań opinii i konsumenckich przeprowadza się z użyciem komputera, także m.in. metodą CATI (Computer-assisted Telephone Interviewing). Polsce wciąż jednak daleko do tego stanu.
Ściągnij cały poradnik na swój komputer
ankiety.interaktywnie.com