Poradnik badań w internecie
Badaj
interaktywnie
Ściągnij cały poradnik na swój komputer

Jak pozyskać respondentów?

Tematyka badania bezpośrednio dotyczy respondenta
Warunkiem koniecznym badań jest przeprowadzenie ich wśród osób, których bezpośrednio dotyczy kwestia poruszana w ankiecie. Jest to też dobry sposób na rzetelne i trafne wyniki. Respondent w takim przypadku chętniej odpowiada na pytania, ponieważ dotyczy go tematyka, ma dodatkowo nadzieję, że jego odpowiedzi wywrą wpływ na rzeczywistość ("dzięki temu może coś się zmieni"). Co więcej, jak zauważa Antoni Sułek "poznawczy koszt mówienia prawdy jest niski- odpowiedzi prawdziwych nie trzeba wymyślać"5 . Oczywiste jest, że łatwiej jest udzielać odpowiedzi na temat, na który ma się jakąkolwiek wiedzę czy opinię. Wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że respondent udzieli rzetelnych odpowiedzi. Kiedy natomiast zapytać go o kwestię, o której nie ma wyrobionego zdania albo najzwyczajniej nic o niej nie wie- nie udzieli odpowiedzi lub ewentualnie zaznaczy jakąkolwiek odpowiedź, żeby tylko już zakończyć niewygodną dla niego sytuację.

Kogo chcemy badać?
Kiedy specyfika tematu zawęża rzeczywistość społeczną do jednego, ograniczonego obszaru, trzeba zadać sobie pytanie: kogo chcemy badać. Przykładowo: jeśli chcemy zbadać osoby aktywne sportowo, to musimy określić, co jest tego kryterium oraz znaleźć kanały dotarcia do tej grupy.
W takiej sytuacji, podczas przeprowadzania ankiety internetowej dobrym rozwiązaniem wydaje się być umieszczenie linku do ankiety na stronie tematycznie związanej z badaniem albo na forum, którego użytkownicy zajmują się daną dziedziną.
Mniejszych problemów nastręczać będzie przebadanie populacji, która nie musi spełniać określonych cech. W takim przypadku można przeprowadzić ankietę teoretycznie z każdym, kto wyrazi taką chęć. Pojawia się tu kwestia tego, jak autor zdefiniuje populację generalną- czy będzie to ogół dorosłych Polaków czy na przykład sportowcy amatorzy itp.

5 A. Sułek, Sondaż polski, Warszawa 1999, s. 148.
Ściągnij cały poradnik na swój komputer
ankiety.interaktywnie.com