Poradnik badań w internecie
Badaj
interaktywnie
Ściągnij cały poradnik na swój komputer

Co zrobić z brakiem odpowiedzi lub odpowiedzią nielogiczną na któreś z pytań otwartych?

W większości ankiet występuje palący problem potraktowania braku odpowiedzi na pojedyncze pytania. Wydaje się, że jakiś odsetek narzędzi ankietowych dotknięty jest tą przypadłością. Zakres braku odpowiedzi na pojedyncze pytania często służy jako użyteczny wskaźnik jakości badania. Kiedy jest on nadmierny, może postawić pod znakiem zapytania cały wysiłek badawczy i sugerować, że należy podjąć krytyczną analizę celów i procedur badania.10 Nawet kiedy utrzymuje się w pewnych granicach, również wymaga podjęcia decyzji o sposobie potraktowania brakujących pozycji przed przystąpieniem do analizy danych.

Oto możliwe strategie:
  • pozostawić puste miejsca i podać ich liczbę jako osobną kategorię (procedura ta nie sprawdza się przy zastosowaniu niektórych technik statystycznych)
  • wyeliminować przypadek z brakującą pozycją lub odpowiedzią nielogiczną z analiz Korzystając z tej opcji, analityk musi ciągle podawać liczbę przypadków, na których oparto analizę, ponieważ w poszczególnych analizach wielkość próby nie jest stała. Podejście to pomija również fakt, iż znaczna częstość występowania braku informacji w jakimś punkcie może być sama w sobie wielce pouczająca – np. sygnalizuje ona, że respondenci nie przejmują się bardzo problemem, którego dotyczy pytanie.
  • wstawić wartość w miejsce brakujących pozycji lub odpowiedzi nielogicznej; Zazwyczaj rozwiązanie takie będzie wymagać jakiegoś miernika tendencji centralnej, np. średnia, mediana czy dominanta (definicje pojęć w słowniczku na końcu części poświęconej analizie danych). Czasami może być tak, że analityk próbuje oszacować odpowiedzi na podstawie innych informacji zawartych w kwestionariuszu. Należy jednak pamiętać, że procedura wstawiania danych brakujących jest ryzykowna i wymaga poświęcenia uwagi w większym stopniu.

Nie istnieje jednak jedna "prawidłowa" odpowiedź na pytanie o najlepszy sposób rozwiązywania sprawy brakujących odpowiedzi. Wszystko zależy od celów oraz metod, jakie zostaną użyte do analizy danych.11

10 M. Szpunar, Internet w procesie realizacji badań, Toruń 2010.
11 Praktyczne wykorzystanie analizy danych i Data Mining, wyd. StatSoft, Kraków 2008.
Ściągnij cały poradnik na swój komputer
ankiety.interaktywnie.com