Poradnik badań w internecie
Badaj
interaktywnie
Ściągnij cały poradnik na swój komputer

Analiza danych

Celem analizy jest wydobycie znaczenia zebranych danych. Konkretne procedury analityczne, jakie mogą być użyte, są ściśle uzależnione od przebiegu poprzednich etapów procesu badawczego, a ostrożny analityk będzie o tym pamiętał, projektując wcześniejsze etapy. Staranna praca przygotowawcza powinna ujawnić możliwości powstania niepożądanych luk w danych, a nawet wskazać, które informacje są wprawdzie "ciekawe", ale nie wpłyną na rozwiązanie badanego problemu.
Ściągnij cały poradnik na swój komputer
ankiety.interaktywnie.com