Poradnik badań w internecie
Pomoc

Analizie można poddawać pojedyncze pytania, jak również możliwe jest dokonywanie analizy krzyżowej dwóch wybranych pytań. Na prawo od nazwy pytania jest zlokalizowana opcja Krzyżuj pytanie z:.


 

przykład: Analizując odpowiedzi na pytanie Czy studia są dla Ciebie ważne? z uwzględnieniem podziału na płeć, możesz osobno dokonać obliczeń dla pytania o wagę studiów oraz osobno dla pytania o płeć. Natomiast korzystając z funkcji pytań krzyżowych możesz założyć odpowiedzi na te dwa pytania. W ten sposób dowiesz się dla ilu kobiet studia są ważne lub nie. Analogiczne dane uzyskasz w populacji mężczyzn.

 

 

Po przeprowadzeniu analizy krzyżowej masz możliwość pobrania otrzymanych wyników. W tym celu kliknij przycisk Pobierz wyniki znajdujący się po prawej.