Poradnik badań w internecie
Pomoc

Ta opcja umożliwia analizę wyników ankiety na próbie reprezentatywnej dla badanej populacji.

Jeśli zbierzesz odpowiednio dużą liczbę ankiet i znasz rozkład demograficzny badanej przez Ciebie populacji, możesz do analizy wylosować taką próbę, która proporcjonalnie będzie odzwierciedlała ten rozkład.

Przykładowo: zrobiłeś ankietę skierowaną do kobiet. I masz dane o tym, jak wśród internautek kształtuje się ich podział ze względu na wiek. Jeśli chcesz, by wyniki były dla nich reprezentatywne, wejdź do zakładki Grupy losowe i zdefiniuj kryteria, według których system wylosuje próbę.

W zakładce Grupy losowe spośród pytań z danej ankiety wybierz te, według których chcesz wylosować próbę (na przykład pytania o płeć i wiek). Możesz wylosować próbę na podstawie odpowiedzi na jedno pytanie lub skrzyżować ze sobą kilka (maksymalnie trzy). Próby mogą być losowane tylko na podstawie pytań jednokrotnego wyboru.

Następnie kliknij przyciski Zapisz oraz Zlicz odpowiedzi:Po zliczeniu próby otrzymasz tabelę, w której są ze sobą skrzyżowane wszystkie możliwe kombinacje odpowiedzi na wybrane pytania. W kolumnie Odpowiedzi zobaczysz informację o tym, ile ankiet zostało wypełnionych w danym segmencie:Aby wylosować potrzebą ci liczbę ankiet z poszczególnych segmentów, określ ich liczbę w polach tekstowych w kolumnie Limit, a następnie kliknij przycisk 'Losuj próbkę'.
W naszym przykładzie, gdy chcemy analizować tylko odpowiedzi kobiet, wygląda to tak:Po wylosowaniu próby zobaczysz komunikat: „UWAGA! Grupy losowe (limitowane próbki) respondentów są zdefiniowane.”

Teraz w zakładce Wyniki są już przedstawione dane dla wybranej grupy losowej (a nie dla wszystkich zebranych ankiet, jak to było przed losowaniem).