Poradnik badań w internecie
Pomoc

Jak zauważyłeś w każdym pytaniu masz możliwość zaznaczenia dodatkowych opcji. Funkcje Własna odpowiedź ankietowanego, Pytanie obowiązkowe, Dodaj grafikę do pytania znajdziesz przy każdym typie pytania. Opcja Własna odpowiedź ankietowanego pozwala wprowadzić indywidualne odpowiedzi respondentów. Po zaznaczeniu opcji Pytanie obowiązkowe ankietowany musi odpowiedzieć na dane pytanie. Jeśli chcesz dodać do pytania logo, zdjęcie lub inną grafikę zaznacz opcję Dodaj grafikę do pytania i wybierz odpowiedni element ze swojego dysku.

 

 

W pytaniach wielokrotnego wyboru np. Pytania wyboru – wielokrotna odpowiedź czy Pytania matrycowe – Matryca wielokrotna odpowiedź możesz zastosować opcję Minimalnej/Maksymalnej liczby zaznaczonych odpowiedzi, którą respondent może/musi zaznaczyć w pytaniu.

 

 

W przypadku pytań matrycowych zaproponuj ankietowanym odpowiedź w postaci Neutralnej oceny np. Nie mam zdania.