Poradnik badań w internecie
Pomoc

Założenie konta w naszym serwisie jest niezwykle proste! Wystarczy wybrać opcję Zarejestruj się znajdującą się w prawym górnym rogu i uzupełnić adres mailowy oraz hasło. W krótkim czasie na mail podany podczas rejestracji przyjdzie link aktywacyjny. Po kliknięciu w niego zostaniesz automatycznie... Więcej...

Nasz system jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Przez cały proces tworzenia ankiety będą towarzyszyć Ci automatyczne komunikaty potwierdzające wykonywane przez Ciebie działania. Po zalogowaniu się w serwisie możesz stworzyć swoją pierwszą ankietę! Wypełnij pola, które pojawią się na stronie.... Więcej...

Nasz serwis oferuje szeroki wybór pytań. Nie nakładamy też żadnych limitów czasowych na przechowywanie wyników czy limitów na liczbę ankiet oraz liczbę pytań w ankiecie! W trakcie przygotowywania pytania masz możliwość sprawdzenia, jakiego typu pytanie tworzysz klikając guzik Przykładowe pytanie.... Więcej...

Jak zauważyłeś w każdym pytaniu masz możliwość zaznaczenia dodatkowych opcji. Funkcje Własna odpowiedź ankietowanego, Pytanie obowiązkowe, Dodaj grafikę do pytania znajdziesz przy każdym typie pytania. Opcja Własna odpowiedź ankietowanego pozwala wprowadzić indywidualne odpowiedzi respondentów.... Więcej...

Do Twojej dyspozycji oddajemy opcję rozgałęziania pytań, która daje możliwość poprowadzenia respondenta odpowiednią ścieżką w zależności od udzielonej przez niego odpowiedzi. Możesz zadać respondentowi kolejne pytanie, jeśli ten zaznaczy wcześniej ustaloną przez Ciebie odpowiedź. Sam zapisujesz... Więcej...

Aby udostępnić przygotowaną ankietę wybierz zakładkę Moje ankiety, a następnie opcję Publikacja. Po kliknięciu przycisku Publikuj ankietę zostaniesz poproszony o potwierdzenie decyzji. Opublikowanie ankiety polega na umieszczeniu jej pod ogólnodostępnym adresem internetowym. Po publikacji ankiety... Więcej...

Gdy już stworzysz więcej niż jedno badanie, panel Moje ankiety pozwoli Ci sprawnie zarządzać wszystkimi ankietami. Po prawej stronie od nazwy ankiety znajduje się pasek narzędzi pozwalający na podjęcie interesujących Cię działań. Przyciski odnoszą się bezpośrednio do całej ankiety. Na pasku... Więcej...

Nasz system pozwoli Ci samodzielnie i szybko stworzyć raport z przeprowadzonego badania. Po kliknięciu w nazwę ankiety i wejściu w zakładkę Wyniki zapoznasz się z odpowiedziami respondentów na poszczególne pytania – zarówno w ujęciu liczbowym, jak i procentowym. Przy każdym pytaniu po... Więcej...

W naszym systemie możesz pobrać różnego rodzaju dane m.in. wszystkie wykresy lub odpowiedzi na raz, każde pytanie lub wykres osobno, wyniki z nałożonym filtrem oraz dane z tabel krzyżowych. Wyniki, które są zapisywane w formacie xls, możesz odczytać w programach m.in. Microsoft Office Excel i... Więcej...

Analizie można poddawać pojedyncze pytania, jak również możliwe jest dokonywanie analizy krzyżowej dwóch wybranych pytań. Na prawo od nazwy pytania jest zlokalizowana opcja Krzyżuj pytanie z:. Po przeprowadzeniu analizy krzyżowej masz możliwość pobrania otrzymanych wyników. W tym celu kliknij... Więcej...

Nasz system umożliwia również nakładanie na pytania filtrów. Filtrowanie odbywa się za pomocą metody pokaż-ukryj pytanie, tj. widoczne będą elementy w zależności od zdefiniowanego warunku. Założony filtr działa na wszystkie pytania w ankiecie! Filtr możesz wyłączyć w dowolnym momencie. Więcej...

Jeśli chcesz, by z wyniki Twojej ankiety mógł analizować inny użytkownik, możesz mu je udostępnić. W panelu administracyjnym wejdź do danej ankiety, a następnie przejdź do zakładki Udostępnianie. Więcej...

Ta opcja umożliwia analizę wyników ankiety na próbie reprezentatywnej dla badanej populacji. Jeśli zbierzesz odpowiednio dużą liczbę ankiet i znasz rozkład demograficzny badanej przez Ciebie populacji, możesz do analizy wylosować taką próbę, która proporcjonalnie będzie odzwierciedlała ten rozkład. Więcej...