Ankieta nt. kultury w Brodnicy

Strona: 1/1

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uzupełnienia krótkiej (ok. 10 minut uzupełniania) ankiety nt. kultury w Brodnicy. Informacje, których Państwo udzielą, pozwolą na lepsze dostosowanie działań w obszarze kultury do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest w pełni anonimowa, nie podają w niej Państwo swoich danych osobowych. Prosimy o szczere odpowiedzi.

Dziękujemy!

Czy uczestnictwo w życiu kulturalnym jest dla Pani/Pana istotne?

Na ile jest Pan/i zainteresowany/a wydarzeniami kulturalnymi w Brodnicy?

Czy ma Pan/i zainteresowania, które chciał(a)by Pan/i rozwijać w jednej z brodnickich instytucji kultury?

W jakich dniach i godzinach najchętniej uczestniczyłaby/łby Pani/Pan w zajęciach warsztatowych?

Jak często uczestniczy Pan/i w wydarzeniach kulturalnych w Brodnicy ?

Czy w przeciągu dwóch lat odwiedził/a Pan/i Brodnicki Dom Kultury?

Czy zna Pan/i bieżącą ofertę Brodnickiego Domu Kultury?

W jakich wydarzeniach kulturalnych Pan/Pani uczestniczy?
(Można zaznaczyć kilka odpowiedzi – przy wybranych proszę wybrać częstotliwość korzystania w ciągu ostatniego roku)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
chodzę na koncerty
chodzę do kina
chodzę na wystawy sztuki
chodzę na warsztaty
chodzę do muzeum
korzystam z oferty biblioteki
chodzę na spotkania poetyckie/literackie/autorskie
chodzę na przedstawienia teatralne
biorę udział w festynach/festiwalach
nie interesuje mnie taka oferta i nie korzystam z niej

Czy korzysta Pani/Pan częściej z oferty instytucji kultury:

Jak ocenia Pan/Pani ofertę kulturalną w Brodnicy?

Którą z propozycji kulturalnych w Brodnicy ceni Pan/Pani najbardziej? Dlaczego?

Z jakich instytucji kultury funkcjonujących w Brodnicy korzysta Pan/i najczęściej?

W jakiego typu wydarzeniach kulturalnych chciał(a)by Pan/i częściej brać udział na terenie Brodnicy? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

Czy ma Pan/i pomysł na jakieś ciekawe wydarzenie, które można by zorganizować w Brodnicy?

Ile miesięcznie przeznacza Pani/Pan na uczestnictwo w życiu kulturalnym ?

Jaka jest najczęstsza przyczyna Pana/i rezygnacji z udziału w wydarzeniach kulturalnych?

Z jakich form rozwijania własnych zainteresowań korzysta Pani/Pan lub/ i członkowie Pani/Pana rodziny? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

Czy udziela się Pan/i w nieformalnych grupach twórczych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Czy ma Pan/i umiejętności, którymi chciał(a)by podzielić się z innymi mieszkańcami Brodnicy?

Proszę odnieść się do poniższych stwierdzeń,

  Zgadzam się Nie zgadzam się
Oferta kulturalna w Brodnicy spełnia moje oczekiwania
Brodnica ma duży potencjał do rozwoju kultury
W Brodnicy dzieje się za mało w sferze kultury
W ofercie kulturalnej Brodnicy nie mogę znaleźć czegoś dla siebie

Skąd czerpie Pan/Pani informacje o ofercie kulturalnej w mieście? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Jaki sposób dostarczania informacji o ofercie kulturalnej Pani/Pan preferuje i uważa za najskuteczniejszy?

Czy informacje nt. oferty kulturalnej w Brodnicy, które do Pana/i docierają, są wystarczające?

Jak spędza Pan/i najchętniej wolny czas?

Płeć

Proszę podać swój wiek

Wykształcenie