BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE ankieta dla klas V-VIII

Strona: 1/1

Zaznacz Płeć:

Jestem uczniem klasy:

Czy szkoła jest miejscem gdzie czujesz się bezpiecznie?

Czy nauczyciel jest osobą, do której możesz zwrócić się o pomoc?

Czy są w szkole osoby, których się boisz?

Czy byłeś/aś ofiarą przemocy w szkole lub jej okolicy?

Co spowodowało, że Twoje poczucie bezpieczeństwa było zagrożone ?
(możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Czy powiedziałeś komuś o tym? Jeżeli tak, to kogo powiadomiłeś?
(możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Czy kiedykolwiek byłeś ofiarą cyberprzemocy przez osoby ze szkoły ( ubliżanie, grożenie, szantażowanie, obrażanie w sieci)

Czy powiedziałeś komuś o tym? Jeżeli tak, to kogo powiadomiłeś?
(możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Co robisz w sytuacji , gdy jesteś świadkiem agresywnego zachowania w szkole?

W których miejscach najczęściej dochodzi do sytuacji agresji/przemocy?
(możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Czy Twoim zdaniem nauczyciele reagują na niewłaściwe zachowanie uczniów?

Jakie Twoim zdaniem są najbardziej skuteczne metody reagowania nauczycieli na złe zachowania uczniów?(możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Jak często dzieje się coś złego w szkole?

Czy byłeś świadkiem rozprowadzania lub używania narkotyków na terenie szkoły?

Czy zauważyłeś w szkole zjawisko palenia papierosów?

Czy w Twojej szkole spotkałeś się z piciem alkoholu?

Co Twoim zdaniem trzeba zrobić, aby w Twojej szkole nie miały miejsca akty przemocy? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Czy Ty byłeś sprawcą agresywnego zachowania w szkole lub jej okolicy? jeśli tak, to działałeś:

Jaka była to forma przemocy(możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Jeżeli w poprzednim pytaniu zaznaczyłeś "nie dotyczy" pomiń to pytanie

Jakie poniosłeś/aś konsekwencje związane z dokonaną przez Ciebie przemocą?(możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) Jeżeli w poprzednim pytaniu zaznaczyłeś "nie dotyczy" pomiń to pytanie