BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE ankieta dla klas II-IV

Strona: 1/1

Jestem:

Jestem uczniem klasy:

Czy szkoła jest miejscem gdzie czujesz się bezpiecznie?

Czy nauczyciel jest osobą, do której możesz zwrócić się o pomoc?

Czy są w szkole osoby, których się boisz?

Co spowodowało, że Twoje poczucie bezpieczeństwa było zagrożone ?
(możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Czy powiedziałeś komuś o tym? Jeżeli tak, to kogo powiadomiłeś?
(możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Czy zdarzyło się w szkole, że umyślnie zabrano Ci jakiś przedmiot ?

Czy zdarzyło Ci się, że inni uczniowie rozpowiadali o Tobie nieprawdziwe informacje?

Czy inni uczniowie obrażali Cię używając wobec Ciebie nieprzyjemnych przezwisk?

Czy zdarzyło się w szkole, że umyślnie Cię ktoś uderzył?

Czy zdarzyło się w szkole, że umyślnie zniszczono rzecz należącą do Ciebie?

Co robisz w sytuacji , gdy jesteś świadkiem agresywnego zachowania innego ucznia?

Jak często Twoim zdaniem w szkole dzieje się coś złego?

Które miejsce uważasz za najbardziej niebezpieczne w szkole?
(możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Czy dzięki monitoringowi kamer czujesz się w szkole bezpieczniej?

Czy szkoła jest miejscem do którego chętnie przychodzisz?