Badanie satysfakcji użytkowników biblioteki

Strona: 1/1


Sznowna/y Pani/e,

Prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety, której celem jest ocena jakości naszych usług.
Jej wyniki pomogą nam lepiej dostosować funkcjonowanie biblioteki do potrzeb użytkowników. Prosimy o szczere odpowiedzi, zgodne z Pana/i odczuciami.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas !

I. W jakim celu odwiedza Pan / Pani zazwyczaj bibliotekę ? Proszę uwzględnić zarówno osobistą obecność w bibliotece, jak i odwiedzanie strony internetowej.
(Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi).

II. Jak Pan / Pani ocenia całość usług bibliotecznych ?
(wg skali od 1 do 5, gzie: 1 oznacza "bardzo źle" a 5 oznacza "bardzo dobrze").

1 2 3 4 5

III. Jak Pan / Pani ocenia:
(wg. skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza "bardzo źle" w 5 oznacza "bardzo dobrze". W przypadku, kiedy Pan / Pani nie korzysta z danej usługi lub biblioteka jej nie oferuje proszę zaznaczyć opcję ND - "nie dotyczy").

  1 2 3 4 5 ND
1. warunki lokalowe i czytelność oznakowania w bibliotece
2. wyposażenie biblioteki (umeblowanie, dostępność i jakość sprzętu)
3. godziny otwarcia
4. pracowników biblioteki
4a. kultura obsługi (życzliwość, nastawienie, pomoc)
4b. kompetencje
4c. dyspozycyjność
5. zbiory drukowane, np. książki, czasopisma (kompletność, przydatność,liczba egzemplarzy,aktualność, itp. w stosunku do oczekiwań)
6. zbiory audiowizualne, np audiobooki, filmy, nagrania(kompletność, przydatność,liczba egzemplarzy,aktualność, itp. w stosunku do oczekiwań)
7. zasoby elektroniczne (kompletność, aktualność baz danych, czasopism, książek, itp. w stosunku do oczekiwań)
8. zasady wypożyczeń
8a. czas realizacji zamówienia
8b. dopuszczalna liczba egzemplarzy
8c. dopuszczalny okres wypożyczeń
9. usługi informacyjne (informacje o zbiorach, wyszukiwanie zbiorów i informacji)
10. wydarzenia kulturalne organizowane przez bibliotekę
11. ofertę edukacyjną (szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria, itp. organizowane przez bibliotekę)
12. witrynę internetową biblioteki (przydatność, zakres, aktualności i czytelność zamieszczonych informacji)
13. możliwość korzystania z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece
14. możliwość korzystania z urządzeń kopiujących (np. ksero, drukarki, skanera)

IV. Metryczka

Płeć:

Wiek:

Status Użytkownika:
(proszę zaznaczyć wyłącznie jedną dominującą możliwość)

Jak często korzysta Pan/Pani z usług biblioteki ?

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas :)