Znaczenie fizjoterapii w stwardnieniu rozsianym.

Strona: 1/1

Płeć.

Wiek.

Miejsce zamieszkania.

Wykształcenie.

Stan cywilny.

Jaki jest obecny stosunek Pani/Pana do pracy zawodowej? ( Możliwa więcej niż jedna odpowiedź)

Na jaką postać stwardnienia rozsianego Pan/ Pani choruje?

Jak długo trwa choroba?

Jak często występują u Pana/Pani rzuty choroby?

Czy ktoś z bliższej rodziny chorował lub choruje na SM?

Czy choroba przeszkadza Panu/Pani w codziennym funkcjonowaniu?

W jaki sposób się Pan/Pani porusza?

Jeśli Potrzebuje Pan/Pani pomocy to z jakiej najczęściej Pan/Pani korzysta?

Czy potrzebuje Pan/Pani pomocy przy czynnościach codziennych, takich jak?

  mycie się ubieranie/rozbieranie toaleta zakupy gotowanie
Tak
Nie

Czy miejsce, w którym Pan/Pani mieszka przystosowane są do aktualnego stanu zdrowia?

Mieszka Pan/Pani :

Jak najczęściej spędza Pan/Pani swój wolny czas? ( Możliwa więcej niż jedna odpowiedź)

Czy choroba ograniczyła Pana/Pani kontakty z innymi osobami?

Czy ból, złe samopoczucie często zakłóca Pana/Pani codzienne funkcjonowanie?

Czy może Pan/Pani liczyć na wsparcie rodziny i znajomych?

Czy wsparcie innych osób wpływa pozytywnie na jakość Pana/Pani życia?

Jak określa Pan/Pani obecnie swój stan zdrowia?

Czy korzystał/a Pan/Pani z rehabilitacji po zdiagnozowaniu choroby?

Z jakiej formy rehabilitacji Pan/Pani korzystała?

Z jakiego rodzaju rehabilitacji Pan/Pani korzystał/a od momentu zdiagnozowania SM? (Możliwa więcej niż jedna odpowiedź:

Jaki rodzaj rehabilitacji z niżej wymienionych najlepiej wpływał na Pana/Pani samopoczucie?

Jak często korzysta Pan/Pani z rehabilitacji?

Co się poprawiło w Pana/Pani funkcjonowaniu po rehabilitacji? ( Możliwa więcej niż jedna odpowiedź)

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z efektów rehabilitacji?

Jakie aspekty codziennego życia poprawiły się po rehabilitacji?

  mycie się ubieranie/rozbieranie toaleta zakupy gotowanie
tak
nie

Czy chciałby Pan/Pani przystąpić ponownie do rehabilitacji?

Czy poleciłby Pan/Pani innej osobie taki sam system rehabilitacji, z jakiego Pan/Pani korzystał/a?

Czy miał/a Pan/Pani problemy z dotarciem na rehabilitację?

Czy korzystał/a Pan/Pani z domowej formy rehabilitacji? (Dojazd fizjoterapeuty do domu)