Ankieta ewaluacyjna (2018)

Strona: 1/33

Ankieta jest skierowana do uczniów I LO w Kielcach.
Jest anonimowa i ma za zadanie zebranie opinii uczniów na temat Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania i Przedmiotowych Zasad Oceniania stosowanych w szkole oraz innych informacji nt. życia szkoły.