Wpływ współpracy rodziców i personelu medycznego na rozwój noworodka urodzonego przedwcześnie z uwzględnieniem dzieci urodzonych z zespołem Downa

Strona: 1/1

Miejsce zamieszkania

Czym się Pan/Pani obecnie zajmuje?

Wykształcenie

Płeć

Wiek

Co chcieliby Państwo przekazać innym rodzicom?

Co Państwo chcieliby powiedzieć personelowi medycznemu?

Jak będą Państwo wspominać pobyt w szpitalu po porodzie dziecka? Proszę opisać w kilku słowach

Czy kangurowali Państwo dziecko?

Jak czuła się Pan/ czuł się Pan po porodzie dziecka?

Czy obecność osób trzecich podczas porodu Panu/Pani pomogła?

Kto był przy Pani/Panu obecny podczas porodu?

Kiedy zobaczyła Pani/zobaczył Pan swoje dziecko po porodzie?

W jakim terminie odbył sie poród?

Sposób ukończenia porodu?

Proszę podać płeć dziecka

Czy była to ciąża bliźniacza?

Czy ciąża przebiegała prawidłowo, czy była podwyższonego ryzyka?

Kto przebywał w szpitalu podczas porodu?

Kto pomaga w wychowywaniu dziecka?

Jestem mamą/tatą

Czy któreś z nich przebywało również dłużej w szpitalu po urodzeniu?

Ile posiada Pan/Pani dzieci?