Badanie satysfakcji pacjenta - Przychodnia.

Strona: 1/1

Szanowni Państwo!
Pragniemy poznać Państwa zdanie na temat jakości usług medycznych świadczonych w naszej placówce. Państwa opinie posłużą korygowaniu naszych działań i pozwolą nieustannie poprawiać jakość naszej pracy. Uprzejmie prosimy o zaznaczenie wybranej przez Państwa odpowiedzi.

Byłam/Byłem pacjentem:

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z obsługi podczas rejestracji?

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie

Jak ocenia Pan/Pani dogodność terminu wizyty (dostępność lekarza, pielęgniarki lub fizjoterapeuty)?

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle

Czy czas oczekiwania na wizytę lub świadczenie spełnił Pana/Pani oczekiwania?

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie

Jak ocenia Pan/Pani poziom usług pielęgniarskich lub/i fizjoterapeutycznych w Przychodni?
* proszę wypełnić tylko, jeżeli korzystał Pan/Pani z usług pielęgniarskich lub/i fizjoterapeutycznych

  Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle
Życzliwość
Zrozumiałość przekazywanych informacji
Fachowość
Dostępność

Jak ocenia Pan/Pani stosunek lekarza do Pacjenta podczas wizyty?
* proszę wypełnić tylko, jeżeli korzystał Pan/Pani z usług lekarza

  Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle
Życzliwość
Zrozumiałość przekazywanych informacji
Fachowość

Czy ilość czasu poświęconego Panu/Pani przez lekarza była wystarczająca?
* proszę wypełnić tylko, jeżeli korzystał Pan/Pani z usług lekarza

Czy w trakcie wizyty w Przychodni poinformowano Pana/Panią o stanie zdrowia, planowanym leczeniu, wdrożonych zabiegach, przepisanych lekach?

Jak ocenia Pan/Pani wygląd, estetykę i czystość pomieszczeń Przychodni?

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle

Jak ocenia Pan/Pani wyposażenie pomieszczeń Przychodni?

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle

Czy podczas wizyty w Przychodni miał Pan/Pani poczucie intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych?

Co zmieniłby Pan/Pani w pracy Przychodni w celu podniesienia jakości usług?

Jakie są Pana/Pani najbardziej pozytywne doświadczenia z wizyty w Przychodni?