Konflikt czy koegzystencja na Wielkich Jeziorach Mazurskich

Strona: 1/1

Szanowni Państwo,
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu prowadzi badania nad problemem występowania konfliktu rekreacyjnego na Wielkich Jeziorach Mazurskich.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Ankieta jest anonimowa a wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych.
Dziękuję za poświęcenie swojego czasu.

Jakie zachowania turystów na Mazurach ocenia Pan/Pani negatywnie?

Ile razy spędzał Pan/Pani urlop na Mazurach?

W jaki sposób organizuje Pan/Pani swój wypoczynek na Mazurach?

Dlaczego na swój urlop wybiera Pan/Pani Mazury?
(Proszę określić w skali od 1 do 5 gdzie 1 oznacza NIE MA TO DLA MNIE ZNACZENIA, a 5 JEST TO DLA MNIE BARDZO WAŻNE).


Wygodne mariny

1. 2. 3. 4. 5.

Liczne firmy czarterujących łodzie

1. 2. 3. 4. 5.

Możliwość uprawiania sportów ekstremalnych takich jak flyboarding, kitesurfing, wakeboarding

1. 2. 3. 4. 5.

Restauracje serwujące lokalne specjały

1. 2. 3. 4. 5.

Liczne obiekty noclegowe

1. 2. 3. 4. 5.

Szkółki żeglarskie, windsurfingowe

1. 2. 3. 4. 5.

Wieczorne imprezy w marinach

1. 2. 3. 4. 5.

Wielkość akwenów

1. 2. 3. 4. 5.

Jeziora obfite w ryby

1. 2. 3. 4. 5.

Czysta woda

1. 2. 3. 4. 5.

Dzika przyroda

1. 2. 3. 4. 5.

Możliwość wypoczynku w ciszy i spokoju z dala od gwarnych marin

1. 2. 3. 4. 5.

Zabytki

1. 2. 3. 4. 5.

Imprezy kulturalne i rozrywkowe

1. 2. 3. 4. 5.

Inne powody (jakie?)

Jak długo Pan/Pani żegluje (jachtem żaglowym lub motorowym)?

Ile dni w ciągu roku poświęca Pan/Pani na uprawianie sportów wodnych?

Czy posiada Pan/Pani własny sprzęt pływający?

Czy posiada Pan/Pani patent żeglarski lub motorowodny?

Jak określa Pan/Pani swój poziom kompetencji w prowadzeniu jachtu?

Z jakiego sprzętu pływającego najczęściej Pan/Pani korzysta podczas wypoczynku na Mazurach?

Jak Pan/Pani ocenia poniższe zachowania?
(Proszę określić w skali od 1 do 5 gdzie 1 oznacza WCALE MI NIE PRZESZKADZA,
a 5 BARDZO MI PRZESZKADZA).


Zbyt bliskie podpływanie łodziami do innych jednostek pływających

1. 2. 3. 4. 5.

Tworzenie fal przez łodzie motorowe

1. 2. 3. 4. 5.

Nieprzestrzeganie zasad pierwszeństwa na wodzie


1. 2. 3. 4. 5.

Ryzykowne zachowania i niebezpieczne manewry innych użytkowników

1. 2. 3. 4. 5.

Głośne zachowanie

1. 2. 3. 4. 5.

Palenie ognisk

1. 2. 3. 4. 5.

Zaśmiecanie

1. 2. 3. 4. 5.

Zajmowanie miejsca w marinach

1. 2. 3. 4. 5.

Wpychanie się w kolejce do śluzy

1. 2. 3. 4. 5.

Zajmowanie stanowisk wędkarskich

1. 2. 3. 4. 5.

Wulgarne słownictwo

1. 2. 3. 4. 5.

Palenie papierosów, spożywanie alkoholu

1. 2. 3. 4. 5.

inne (jakie?)

Która z wymienionych poniżej grup niepokoiła Pana/Panią podczas wypoczynku na Mazurach?
(Proszę określić w skali od 1 do 5 gdzie 1 oznacza NIGDY MNIE NIE NIEPOKOIŁA,
a 5 ZAWSZE MNIE NIEPOKOI).


Żeglarze

1. 2. 3. 4. 5.

Motorowodniacy


1. 2. 3. 4. 5.

Kajakarze


1. 2. 3. 4. 5.

Wędkarze


1. 2. 3. 4. 5.

Inna (jaka?)

Płeć

Wiek

Poziom zarobków (netto) na osobę w gospodarstwie domowym

Wykształcenie