Gospodarstwa agroturystyczne w gminie Sieraków

Strona: 1/1

Czy jest Pan(i) mieszkańcem gminy Sieraków?

Z czym kojarzy się Panu(i) pojęcie agroturystyki? (Proszę wymienić 1-3 skojarzenia)

Jak często korzysta Pan(i) z pobytu w gospodarstwach agroturystycznych?

Ile dni trwała Pana(i) wizyta w tym gospodarstwie?

Jakie formy turystyki Pan(i) preferuje? (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

Czy uważa Pan(i) że gmina Sieraków jest atrakcyjna pod względem turystycznym?

Zdecydowanie tak Raczej tak Nie mam zdania Raczej nie Zdecydowanie nie

Jak ocenia Pan(i) atrakcyjność naturalnych walorów krajoznawczych gminy Sieraków? (Park Krajobrazowy, Rezerwaty, osobliwości przyrody

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Niezbyt dobrze Źle

Które z atrakcji turystycznych gminy Sieraków uważa Pan(i) za najbardziej interesujące? (Proszę wymienić 1-3 atrakcje)

Czy zna Pan(i) jakieś produkty lokalne gminy Sieraków?

Z czym kojarzy się Panu(i) gmina Sieraków? (Proszę podać przynajmniej jedno skojarzenie)

Jak ocenia Pan(i) zagospodarowanie turystyczne gminy Sieraków?

  Bardzo dobrze Dobrze Nie mam zdania Niezbyt dobrze Źle
Baza agroturystyczna
Oznakowanie szlaków i atrakcji turystycznych
Dostępność komunikacyjna
Informacja turystyczna

Czego Pana(i) zdaniem brakuje na obszarze gminy Sieraków?

Skąd Pan(i) dowiedział(a) się o gospodarstwie agroturystycznym, w którym spędził(a) Pan(i) czas?

Czy w przyszłości odwiedzi Pan(i) ponownie Sieraków bądź okolice?

Zdecydowanie tak Raczej tak Nie wiem Raczej nie Zdecydowanie nie

Płeć

Wiek

Wykształcenie

Miejsce zamieszkania