SKUTECZNOŚĆ NIEFARMAKOLOGICZNYCH METOD ŁAGODZENIA BÓLU PORODOWEGO W OCENIE KOBIET PO PORODZIE FIZJOLOGICZNYM

Strona: 1/1

Który to był Pani poród?

Proszę podać datę porodu

Proszę podać miasto, w którym znajduje się szpital, w którym Pani rodziła

W którym tygodniu ciąży odbył się poród?

W jaki sposób zakończył się poród?

Ile punktów w skali Apgar uzyskało Pani dziecko po porodzie?

Jak długo trwał pierwszy okres porodu?
( I okres porodu = czas od rozpoczęcia regularnych skurczy macicy do całkowitego rozwarcia szyjki macicy)

Jak długo trwał drugi okres porodu?
( II okres porodu = czas od pełnego rozwarcia szyjki macicy do urodzenia się dziecka)

Ile ważyło Pani dziecko po porodzie?

Czy przed porodem orientowała się Pani, jakie są metody łagodzenia bólu porodowego?

Gdzie szukała Pani informacji na temat metod łagodzenia bólu porodowego?

Które z poniższych metod łagodzenia bólu porodowego planowała Pani zastosować, będąc jeszcze w ciąży?

Proszę ocenić w skali 10 stopniowej, jak silny ból odczuwała Pani w I okresie porodu,
gdzie 1 oznacza słaby ból, a 10 ból nie do wytrzymania.
I okres porodu to czas od rozpoczęcia regularnych skurczy macicy do całkowitego rozwarcia (10 cm) szyjki macicy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. Jak ocenia Pani skuteczność zastosowanych metod łagodzenia bólu porodowego w trakcie I okresu porodu?
I okres porodu to czas od rozpoczęcia regularnych skurczy macicy do całkowitego rozwarcia(10cm) szyjki macicy.

1 - metoda nieskuteczna; 5 - metoda bardzo skuteczna

  1 2 3 4 5 Nie stosowałam
Wsparcie udzielane przez osobę bliską
Wsparcie udzielane przez położną
Wsparcie udzielane przez doulę
Metody oddechowe
Masaż (shiatsu, szwedzki, rebozo)
Przezskórna stymulacja nerwów (TENS)
Oddziaływanie zimnem i ciepłem
Wydawanie dźwięków w trakcie porodu
Ruch i pozycje wertykalne
Pozycje z zastosowaniem m.in. worka Sacco, piłki, materaca, drabinki
Aromaterapia
Akupunktura
Muzykoterapia
Hipnoza
Immersja wodna lub prysznic

Proszę ocenić w skali 10 stopniowej, jak silny ból odczuwała Pani w II okresie porodu, gdzie 1 oznacza słaby ból, a 10 ból nie do wytrzymania.
II okres porodu to czas skurczów partych (od pełnego rozwarcia szyjki macicy do urodzenia się dziecka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jak ocenia Pani skuteczność zastosowanych metod łagodzenia bólu porodowego w trakcie II okresu porodu?
II okres porodu to czas skurczów partych (od pełnego rozwarcia szyjki macicy do urodzenia się dziecka)
1 - metoda nieskuteczna; 5 - metoda bardzo skuteczna

  1 2 3 4 5 Nie stosowałam
Wsparcie udzielane przez osobę bliską
Wsparcie udzielane przez położną
Wsparcie udzielane przez doulę
Metody oddechowe
Masaż (shiatsu, szwedzki, rebozo)
Przezskórna stymulacja nerwów (TENS)
Oddziaływanie zimnem i ciepłem
Wydawanie dźwięków w trakcie porodu
Ruch i pozycje wertykalne
Pozycje z zastosowaniem m.in. worka Sacco, piłki, materaca, drabinki
Aromaterapia
Akupunktura
Muzykoterapia
Hipnoza
Immersja wodna lub prysznic

Czy w trakcie porodu zdarzyła się sytuacja, że nie miała Pani możliwości skorzystania z metody, którą Pani planowała zastosować?

Z której, z niżej wymienionych metod łagodzenia bólu porodowego nie miała Pani możliwości skorzystać w trakcie porodu?

Czy prócz zastosowanych naturalnych metod łagodzenia bólu porodowego, stosowała Pani także metody farmakologiczne ?

  Tak Nie
Znieczulenie zewnątrzoponowe
Podtlenek azotu (gaz rozweselający)
Leki przeciwbólowe
Leki rozkurczające
Inne

Dlaczego zdecydowała się Pani na skorzystanie z farmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego?
(Jeśli nie korzystała Pani z farmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego proszę zaznaczyć odpowiedź NIE DOTYCZY)

Jak ocenia Pani rolę położnej w łagodzeniu bólu porodowego?

Wiek

Wykształcenie

Miejsce zamieszkania

Stan cywilny

Status socjoekonomiczny

Dziękuję serdecznie za poświęcony czas!
Dla chętnych - uwagi dotyczące ankiety ;)