Badanie satysfakcji pacjenta - Oddziały.

Strona: 1/1

Szanowni Państwo!
Pragniemy poznać Państwa zdanie na temat jakości usług medycznych świadczonych w naszej placówce. Państwa opinie posłużą korygowaniu naszych działań i pozwolą nieustannie poprawiać jakość naszej pracy. Uprzejmie prosimy o zaznaczenie wybranej przez Państwa odpowiedzi.

Byłam/Byłem pacjentem Oddziału:

Czy został Pan/Pani zapoznany/a z Kartą Praw Pacjenta?

Czy został Pan/Pani zapoznany/a z informacjami dotyczącymi funkcjonowania Oddziału (godziny wizyt, godziny posiłków, lokalizacja toalety, sposób przyzywania personelu itp.)?

Czy miał/miała Pan/Pani poczucie intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych?

Tak Raczej tak Raczej nie NIe

Czy Pana/Pani zdaniem w pełni zrealizowano prawo do odwiedzin (dogodne i wystarczające godziny) i opieki pielęgnacyjnej przez osoby bliskie?

Tak Raczej tak Raczej nie NIe

Jak ocenia Pan/Pani pobyt w Izbie Przyjęć?

  Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle
Czas oczekiwania na przyjęcie
Obsługa przez personel lekarski
Obsługa przez personel pielęgniarski

Czy w trakcie Pana/Pani pobytu w Szpitalu informowano Pana/Panią o stanie zdrowia, stosowanych zabiegach, planowanym leczeniu i podawanych lekach?

Jak ocenia Pan/Pani opiekę lekarską na Oddziale?

  Bardzo dobrze Dobrze Średnio Żle
Życzliwość
Zrozumiałość przekazywanych informacji
Fachowość
Dostępność

Jak ocenia Pan/Pani opiekę pielęgniarską na Oddziale?

  Bardzo dobrze Dobrze Średnio Żle
Życzliwość
Zrozumiałość przekazywanych informacji
Fachowość
Dostępność

Jak ocenia Pan/Pani pracę personelu pomocniczego na Oddziale?

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle

Jak ocenia Pan/Pani żywienie w Szpitalu?

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle

Czy informacje, które otrzymał Pan/Pani przy wypisie ze Szpitala były wystarczające (jak przyjmować leki, jaką dietę stosować, jakie zabiegi pielęgnacyjne przeprowadzać)?

Tak Raczej tak Raczej nie Nie

Jak ocenia Pan/Pani czystość i estetykę sal chorych i sanitariatów?

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle

Jak ocenia Pan/Pani wyposażenie sal chorych, gabinetów zabiegowych i sanitariatów?

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle

Jak Pan/Pani ocenia komfort pobytu w dzień oraz warunki do snu i odpoczynku?

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle

Czy - gdyby była taka potrzeba – poleciłby Pan/Pani leczenie w naszym Szpitalu innym?

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie

Czy – gdyby była taka potrzeba – wybrałby Pan/Pani ponownie nasz Szpital?

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie

Co zmieniłby Pan/Pani w pracy Oddziału w celu podniesienia jakości usług?

Jakie są Pana/Pani najbardziej pozytywne doświadczenia podczas pobytu na Oddziale?

Dziękujemy za współpracę!