Badanie opinii konsumentów pod względem znakowania alergenów w produktach spożywczych

Strona: 1/1

Płeć:

Przedział wiekowy:

Wykształcenie:

Miejsce zamieszkania:

Czy cierpi Pan/i na alergię pokarmową?

Czy czyta Pan/i etykiety umieszczone na produktach spożywczych przy dokonywaniu zakupu?

Czy zwraca Pan/i uwagę na możliwość występowania alergenów w produktach, które Pan/i spożywa:

Czy jest Pan/i świadoma w jaki sposób powinny być oznaczone alergeny na etykiecie produktu?

Z poniższej listy proszę wybrać co najmniej 3 składniki alergenne:

Czy Pana/i zdaniem oznakowanie alergenów na etykietach produktów jest dobrze widoczne?

Pana/i zdaniem sposób prezentacji informacji o alergenach na opakowaniu jest:

Czy zauważył Pan/i korzystne zmiany w znakowaniu produktów zawierających alergeny w ostatnim roku?

Czy według Pana/i w przypadku żywności sprzedawanej bez opakowania informacja o alergenach przekazywana jest odpowiednio?

Czy uważa Pan/i, że ostrzeżenie „produkt może zawierać śladowe ilości…” jest nadużywane przez producentów żywności i może prowadzić do ograniczenia dostępu do pewnych grup produktów, dla osób cierpiących na alergie pokarmowe?