Zachowania psów do osób starszych

Strona: 1/1

Szanowni Państwo,

Jestem studentką trzeciego roku Wyższej Szkoły Collegium Humanitatis w Warszawie, na kierunku Stosowana Psychologia Zwierząt. Piszę pracę na temat zachowania psów (mieszkających) żyjących w rodzinie, której członkami są osoby starsze.
W związku z tym zwracam się z prośbą do opiekunów osób starszych, mieszkających razem i posiadających psa/psy zamieszkałe w domu o wypełnienie poniższej ankiety.

Od jak dawna posiadają Państwo psa/psy ?

Ile psów Państwo posiadają?

Jakiej rasy jest Państwa pies/psy ?

Czy pies był poddawany szkoleniu ?

Jakiego rodzaju szkolenie odbył pies ?

W jaki sposób pies/psy zachowuje się przy osobie starszej?

W jaki sposób pies/psy zachowuje się gdy osoba starsza znajduje się przy jego misce?

W jaki sposób pies/psy zachowuje się gdy członkowie rodziny znajdują się przy jego misce?

W jaki sposób pies/psy reaguje gdy osoba starsza znajdują się przy jego legowisku?

W jaki sposób pies/psy reaguje gdy członkowie rodziny znajdują się przy jego legowisku?

W jaki sposób pies/psy zachowuje się w domu gdy nie ma osoby starszej?

W jaki sposób pies/psy zachowuje się w domu gdy są obecni wszyscy członkowie rodziny?

Czy osoba starsza zostaje sama w domu z psem/psami?

Czy osoba starsza uskarża się na jakieś problemy z psem/psami?

Na jakie problemy z psem uskarża się osoba starsza?

Czy osoba starsza choruje na coś przewlekle?

Na jaką chorobę osoba starsza choruje przewlekle?

Czy osoba starsza przyjmuje leki na stałe?

Jakie leki na stałe przyjmuje osoba starsza?

Proszę podać płeć osoby starszej

Proszę podać wiek osoby starszej