Badanie doktorantów nauk humanistycznych i społecznych

Strona: 1/8

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest diagnoza stanu studiów doktoranckich z obszaru nauk humanistycznych i społecznych oraz zidentyfikowanie aktualnych problemów doktorantów związanych z tymi obszarami nauki.

Badanie zostało opracowane w ramach współpracy Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Komisji ds. humanistyki i nauk społecznych przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Wyniki badania posłużą do formułowania propozycji rozwiązań z zakresu wsparcia doktorantów nauk humanistycznych i społecznych.

Niniejsza, pierwsza edycja badania ma charakter pilotażowy. Diagnozą chcielibyśmy objąć doktorantów z wybranych uczelni. Zebrane dane będą jednak analizowane zbiorczo, bez porównywania uczelni między sobą. Ankieta ma charakter anonimowy.

Państwa udział w ankiecie znacząco wesprze działania na rzecz poprawy sytuacji doktorantów nauk humanistycznych i społecznych w Polsce. Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Zespół Badawczy:
mgr Natalia Cybis (UKSW)
mgr Agnieszka Zawadzka (SWPS)
mgr Konrad Ziółkowski (UAM)
Prof. dr hab. Anna Grabowska (SWPS)
Dr Wojciech Białaszek (SWPS)

Kontakt z autorami badania: ankieta@pdnhis.edu.pl

Płeć

Wiek (w latach)

Uczelnia

Niniejsza ankieta ma charakter pilotażowy i przeznaczona jest dla doktorantów z wybranych uczelni. Zebrane dane będą jednak analizowane zbiorczo, bez porównywania uczelni między sobą.

Na ilu kierunkach studiów doktoranckich Pani/Pan studiuje?

Do jakiego obszaru nauk należy Pani/Pana kierunek studiów doktoranckich, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych?

Dyscyplina Pani/Pana studiów doktoranckich.

Jaka kategoria została przyznana Pani/Pana jednostce naukowej w ocenie parametrycznej?

Rok studiów doktoranckich.

Tryb studiów.

Czy posiada Pani/Pan otwarty przewód doktorski?