Bajka dla mojego dziecka, czyli co oglądaja nasze dzieci?

Strona: 1/1

Szanowni Państwo,
w ramach badań naukowych prowadzonych pod patronatem Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie na temat postaw, poglądów i preferencji rodziców w kwestii lektur i bajek filmowych udostępnianych własnym dzieciom zanim rozpoczną one edukację szkolną, zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania poniższej ankiety. Będą one wykorzystane z zachowaniem anonimowości do analiz naukowych. Bardzo dziękujemy za szczere i wyczerpujące odpowiedzi. ECB

Czy czyta Pan(i) bajki swojemu dziecku (dzieciom)?

W jaki sposób dobiera Pan(i) książki (bajki) dla swoich dzieci? (proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi prawdziwe w Pana(i) przypadku)

Z poniższej listy proszę wybrać bajki, które czyta(ł)a Pan(i) swoim dzieciom

Czy pozwala Pan(i) swojemu dziecku (dzieciom) oglądać bajki w telewizji (video / DVD)

Czy zdarza się Panu(i) prezentować swojemu dziecku (dzieciom) bajki na magnetofonie do słuchania?

Czy pozwalając dziecku oglądać bajki sprawdza / dobiera Pan(i) konkretne bajki, czy też dziecko samo decyduje o tym, co chce oglądać?

Czy woli Pan(i), żeby dziecko oglądało klasyczne bajki (polskich i obcych autorów), które Pan(i) zna ze swojego dzieciństwa czy też jest Panu(i) obojętne jakie bajki dziecko ogląda?

Jak Pan(i) sądzi czy treści zawarte w klasycznych bajkach:

Które z niżej wymienionych bajek filmowych poleca Pan(i) swojemu dziecku

Oglądając baki dziecko przyswaja sobie wartości i postawy życiowe prezentowane przez bajkowe postacie. Które z niżej wymienionych wartości i postaw uznaje Pan(i) za pożądane w treściach bajek dla dzieci?

  pożądane niepożądane Trudno powiedzieć
rozróżnienie dobra i zła
szacunek do przyrody (roślin, zwierząt)
sprawiedliwość
zdolność pokonywania innych
sprawność fizyczna
poczucie humoru
dystans do samego siebie
rozwaga i mądrość w podejmowanych decyzjach
podejmowanie decyzji z uwzględnieniem przyszłości
pokora, zdolność przyznania się do własnych słabości
kreatywność w rozwiązywaniu problemów
szacunek do innych ( w tym starszych)
spryt i sprawność w realizacji własnych potrzeb i zachcianek
skłonność do pomocy innym znajdującym sie w gorszym położeniu
szacunek do kultury i tradycji

Proszę wskazać jakie postawy i zachowania wśród bajkowych postaci chciał(a)by Pan(i) wyeliminować z bajek oglądanych przez Pana(i) dziecko?

  byłbym skłonny wyeliminować trudno powiedzieć nie mam nic przeciwko temu żeby było w bajkach
złość / furia
obrażanie się
odgrywanie się za doznane krzywdy / zemsta
lizusostwo / hipokryzja / obłuda
przekora i skłonność do postawienia na swoim
negatywizm i bunt
bezwzględne karanie
okazywanie słabości
życzeniowe myślenie / oczekiwanie na cud
oszustwa i żerowanie na cudzej pracy
skłonność do okazywania wyższości wobec słabszych/uboższych
pesymizm/ skłonność do narzekania

Proszę ocenić wymienione poniżej bajki dla dzieci pod kątem zawartości pożądanych wartości. -

  nie zawiera pożądanych wartości i postaw w treści w niewielkim stopniu zawiera pożądane wartości i postawy zawiera pożądane wartości i postawy Nie mam zdania
Bolek i Lolek
Reksio
Przygody Koziołka Matołka
Zaczarowany ołówek
Krecik
Miś Uszatek
Przygody kota Filemona
Smerfy
Pszczółka Maja
bajki japońskie
Bajki Walta Disneya
Gumisie
Scooby Doo
Królik Bugs
Tom i Jerry
Wilk i zając

Jakie jest Pana(i) zdanie na temat wartości, jakie zawarł Kornel Makuszyński w "Przygodach Koziołka Matołka"?

Proszę o kilka informacji do opracowań statystycznych.

Wiek

Płeć

Wychowuję:

Mam możliwość spędzania ze swoim dzieckiem:

Miejsce zamieszkania