SPOSÓB WYBORU ŻYWNOŚCI

Strona: 1/1

Szanowni Państwo,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania przez osoby, które interesują się ruchem SLOW FOOD. Wyniki badania posłużą wyłącznie do celów naukowych i zostaną wykorzystane w celu poznania sposobu wyboru żywności.

1. Czy lubi Pani/ Pan jeść?

2. Czy lubi Pani/ Pan przygotowywać jedzenie?

3. Jak ważne są dla Pani/ Pana funkcje, jakie spełnia spożywanie posiłków? Proszę ocenić wszystkie wymienione w 5-punktowej skali, gdzie 1 – nieważne, 2 – mało ważne, 3 – ani ważne ani nieważne, 4 – ważne, 5 – bardzo ważne:

  1-nieważne 2-mało ważne 3-ani ważne ani nieważne 4 – ważne 5 – bardzo ważne
Zaspokojenie potrzeb głodu i pragnienia
Dostarczenie energii i składników odżywczych dla organizmu
Spędzenie czasu z rodziną, znajomymi itp.
Przyjemność jedzenia

4. Czym kieruje się Pani/Pan przy zakupie produktów żywnościowych? Proszę ocenić wszystkie wymienione w 5-punktowej skali, gdzie 1 – nieważne, 2 – mało ważne, 3 – ani ważne ani nieważne, 4 – ważne, 5 – bardzo ważne:

  1 – nieważne 2 – mało ważne 3 – ani ważne ani nieważne 4 – ważne 5 – bardzo ważne
Producent/Marka
Kraj produkcji
Jakość
Wartość odżywcza
Rodzaj przetworzenia/ Technologia produkcji
Skład surowcowy
Świeżość
Cena

5. Czy uważa Pani/ Pan, że miejsce robienia zakupów żywności wiąże się z jakością oferowanych produktów?

6. Proszę wskazać, gdzie najczęściej kupuje Pani/Pan wymienione produkty żywnościowe:

  Bazary/ targi Małe sklepy osiedlowe Duże sklepy sieciowe Sklepy specjalistyczne Od producenta
Owoce i warzywa
Mięso
Wędliny
Jaja
Ryby
Przetwory rybne
Mleko
Napoje mleczne i desery
Sery

7. Czy kupuje Pani/ Pan produkty zaliczane do kategorii żywności regionalnej/ tradycyjnej?

8. Jakie produkty zaliczane do kategorii żywności regionalnej/ tradycyjnej najczęściej Pani/ Pan kupuje?

9. Jeśli kupuje Pani/ Pan produkty zaliczane do kategorii żywności regionalnej/ tradycyjnej, czy zwraca Pani/ Pan uwagę na symbol certyfikatu, który powinien być umieszczony na opakowaniu takiej żywności:

10. Czy ma Pani/ Pan zwyczaj czytania etykiet produktów żywnościowych podczas robienia zakupów?

10. Jakie informacje sprawdza Pani/Pan na opakowaniach produktów podczas zakupów żywności? - możliwość kilku odpowiedzi:

11. Czy wytwarza Pani/ Pan żywność w celu wykorzystania jej w żywieniu swojego gospodarstwa domowego? (np. zioła, warzywa, owoce, mięso)

12. Czy przygotowuje Pani/ Pan przetwory na potrzeby żywienia własnego gospodarstwa domowego?

13. Czy w Pani/ Pana żywieniu jest widoczne zróżnicowanie ze względu na porę roku?

14. Czy lubi Pani/ Pan rozmawiać o jedzeniu, żywności, gotowaniu itp. z innymi osobami?

15. Czy zwraca Pani/ Pan uwagę na wartość odżywczą spożywanych produktów/ posiłków?

16. Czy i jak dużo produktów z upraw i hodowli ekologicznych wykorzystuje Pani/ Pan w swoim żywieniu?

17. Czy i jak dużo produktów wytwarzanych lokalnie wykorzystuje Pani/ Pan w swoim żywieniu?

18. Proszę o zaznaczenie Pani/ Pana opinii wobec poniższych stwierdzeń używając skali,
gdzie: 1 – zdecydowanie nie zgadzam się, 2 – raczej nie zgadzam się, 3 – nie mam zdania, 4 – raczej zgadzam się, 5 – zdecydowanie zgadzam się

  1 2 3 4 5
Żywność produkowana lokalnie musi kosztować więcej.
Wybieram produkty lokalne, ponieważ charakteryzują się wyższą wartością odżywczą niż inne produkty spożywcze tej samej kategorii.
Wybieram produkty lokalne, ponieważ charakteryzują się większą smakowitością niż inne produkty spożywcze tej samej kategorii.
Produkty ekologiczne muszą mieć wyższe ceny niż żywność wytwarzana w konwencjonalny sposób.
Wybieram żywność ekologiczną, ponieważ charakteryzuje się większą smakowitością niż żywność wytwarzana konwencjonalnymi metodami.
Wybieram żywność ekologiczną, ponieważ ma korzystny wpływ na zdrowie.
Wybieram żywność lokalną i ekologiczną, ponieważ w ten sposób popieram lokalną gospodarkę.
Wybieram żywność lokalną i ekologiczną ze względu na korzyści dla środowiska naturalnego.

19. Czy próbuje Pani/ Pan ograniczać marnowanie żywności w swoim gospodarstwie domowym?

Jeśli tak, to w jaki sposób to Pani/ Pan robi?- możliwość kilku odpowiedzi:

20. Czy jest Pani/ Pan zwolennikiem idei Slow Food?

Jeśli jest Pani/ Pan zwolennikiem idei Slow Food, to jakie są tego przyczyny?- możliwość kilku odpowiedzi:

21. Czy jest Pani/ Pan członkiem ruchu Slow Food?

22. Czy śledzi Pani/ Pan działalność ruchu Slow Food w Polsce?

23. Czy śledzi Pani/ Pan działalność ruchu Slow Food na świecie?

24. Jakie trudności widzi Pani/ Pan w realizacji żywienia zgodnie z założeniami Slow Food? – możliwość kilku odpowiedzi:

25. Czy aktywnie uczestniczy Pani/ Pan w działalności ruchu Slow Food?

Jeśli tak, to w jaki sposób? - możliwość kilku odpowiedzi:

26. Proszę o wskazanie trzech najbardziej trafnych wg Pani/ Pana skojarzeń ze Slow Food:

Metryczka

1. Płeć:

2. Wiek:

3. Miejsce zamieszkania:

4. Wykształcenie:

5. Miesięczny dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym: