PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA

Strona: 1/5

Szanowni Państwo,
Proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Celem ankiety jest określenie właściwości psychicznych osób badanych pod kątem podejmowania decyzji inwestycyjnych. Główne obszary zainteresowań dotyczą wpływu emocji na procesy decyzyjne, stopnia kontroli emocji oraz oceny własnej skuteczności.

Ankieta jest anonimowa i służy jedynie celom naukowym.