Ocena znajomości zapisów elektrokardiograficznych przez lekarzy w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych lub kardiologii oraz studentów kierunku lekarskiego.

Strona: 1/1

Szanowny Panie Doktorze/ Pani Doktor,

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest sprawdzenie znajomości interpretacji krzywej elektrokardiograficznej.
Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. Na każdym etapie wypełniania kwestionariusza może Pan/Pani zrezygnować z udziału w badaniu nie podając przyczyny rezygnacji oraz zadawać pytania, na które zostanie udzielona odpowiedź.
Prosimy o zaznaczenie jednej odpowiedzi, która Pana/Pani zdaniem jest właściwa. Uczestnik badania nie ponosi konsekwencji w przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi.


Z wyrazami szacunku,

Ewelina Sula (ewelinasula@onet.pl)
Artur Urban (urbanartur@yahoo.com)

Miejsce pracy (np. poradnia, szpital):

Miasto:

Rok specjalizacji:

Staż pracy (w latach):

Płeć:

  Kobieta Mężczyzna
Odp:

1. Przedstawiony powyżej zapis trójkanałowy (przesuw 50 mm/s) przedstawia:

2. Powyższe EKG (przesuw 25 mm/s) przedstawia:

3. Powyższe EKG (przesuw 25 mm/s) może sugerować:

4. Powyższy zapis EKG (przesuw 25 mm/s) wskazuje na:

5. U pacjenta z bólem stenokardialnym wykonano rejestrację EKG prezentowaną powyżej (przesuw 25 mm/s). Jakie może być rozpoznanie?

6. Powyższe EKG (przesuw 25 mm/s) przedstawia:

7. Powyższe EKG (przesuw 25 mm/s) jest zapisem rytmu magnetycznego, w którym widać:

8. Czy u pacjenta z powyższym zapisem EKG (przesuw 25 mm/s) rozpoznasz OZW?

9. W podanym powyżej zapisie EKG (przesuw 25 mm/s) u pacjenta ze wszczepionym ICD widoczna jest najprawdopodobniej stymulacja:

10. Powyższy zapis EKG (przesuw 25 mm/s) przedstawia: