Ocena znajomości zapisów elektrokardiograficznych przez lekarzy w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych lub kardiologii oraz studentów kierunku lekarskiego.

Strona: 1/1

Drogi Studencie/ Studentko,

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest sprawdzenie znajomości interpretacji krzywej elektrokardiograficznej.
Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. Na każdym etapie wypełniania kwestionariusza możesz zrezygnować z udziału w badaniu nie podając przyczyny rezygnacji.
Prosimy o zaznaczenie jednej odpowiedzi, która Twoim zdaniem jest właściwa. Uczestnik badania nie ponosi konsekwencji w przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy.


Z wyrazami szacunku,

Ewelina Sula (ewelinasula@onet.pl)
Artur Urban (urbanartur@yahoo.com)

Rok studiów:

Liczba godzin poświęcona na naukę EKG w trakcie studiów (dotychczas):

Czy uczęszczasz na zajęcia dodatkowe (np. SKN) w ramach, których uczysz się interpretacji EKG?

  TAK NIE
Odp:

Zakres zainteresowań (planowana specjalizacja – wymień max 3 w kolejności ważności):

Płeć:

  Kobieta Mężczyzna
Odp:

1. Przedstawiony powyżej zapis trójkanałowy (przesuw 50 mm/s) przedstawia:

2. Powyższe EKG (przesuw 25 mm/s) przedstawia:

3. Powyższe EKG (przesuw 25 mm/s) może sugerować:

4. Powyższy zapis EKG (przesuw 25 mm/s) wskazuje na:

5. U pacjenta z bólem stenokardialnym wykonano rejestrację EKG prezentowaną powyżej (przesuw 25 mm/s). Jakie może być rozpoznanie?

6. Powyższe EKG (przesuw 25 mm/s) przedstawia:

7. Powyższe EKG (przesuw 25 mm/s) jest zapisem rytmu magnetycznego, w którym widać:

8. Czy u pacjenta z powyższym zapisem EKG (przesuw 25 mm/s) rozpoznasz OZW?

9. W podanym powyżej zapisie EKG (przesuw 25 mm/s) u pacjenta ze wszczepionym ICD widoczna jest najprawdopodobniej stymulacja:

10. Powyższy zapis EKG (przesuw 25 mm/s) przedstawia: