Ankieta dotycząca podejścia Leader w PROW 2007-2013 oraz nowym okresie programowania na lata 2014-2020

Strona: 1/1

Szanowni Państwo, LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” przystąpiło do realizacji ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, dzięki której możliwe będzie zbadanie poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poznanie Państwa opinii na temat pracy i funkcjonowania samego Stowarzyszenia. Informacje uzyskane dzięki tej ankiecie posłużą zbadaniu celowości działań zaplanowanych w strategii. Będziemy wdzięczni za jak najdokładniejsze odpowiedzi na wszystkie zagadnienia.

Gmina

Proszę podać płeć

Proszę podać wiek:

Proszę podać swoje wykształcenie:

Czy znają Państwo Program realizowany obecnie na terenie jedenastu gmin: Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia – Letnisko, Kazanów, Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń - LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”?

Czy zamierzają się Państwo ubiegać w kolejnym okresie programowania w latach 2014 - 2020 o środki finansowe z tego programu?

Na ewentualną realizację jakich przedsięwzięć zamierzają Państwo pozyskać środki?

Czy podejście Leader jest skutecznym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich (odpowiedź wraz z uzasadnieniem)?

Czy podejście Leader powinno być wdrażane wyłącznie jako oś PROW czy szerzej -
z wykorzystaniem środków innych programów, pozostałych funduszy (jakich?) i dlaczego?

Czy możliwość przyznawania pomocy o niskiej kwocie jest rozwiązaniem pożądanym?

Jaki jest najefektywniejszy system finansowania operacji i dlaczego?

Czy oczekują Państwo wsparcia, pomocy ze strony pracowników LGD w pozyskiwaniu środków na realizację ww. celów?

Czy nowa Lokalna Strategia Rozwoju powinna:

Jeśli mają Państwo uwagi, komentarze bądź opinie prosimy wpisać je poniżej