Badanie potrzeb dla Centrum Organizacji Pozarządowych

Strona: 1/1

Szanowni Państwo! Zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Państwa odpowiedzi posłużą nam do zidentyfikowania potrzeb merytorycznych organizacji, w której Państwo działają. Dzięki temu będziemy mogli zindywidualizować wsparcie i dopasować je do Państwa realnych potrzeb. Niniejsza ankieta odbywa się w ramach projektu "Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie Pomorskich Centrów Organizacji Pozarządowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Proszę podać płeć

Proszę wskazać obszary działalności Państwa organizacji.
Proszę wybrać 3 wiodące obszary:

Proszę zaznaczyć preferowaną formę wsparcia merytorycznego:

Proszę o zaznaczenie w jakich obszarach Państwa organizacja potrzebuje wsparcia doradczego/szkoleniowego.
Proszę zaznaczyć trzy tematy:

Dodatkowe formy wsparcia: