Rynek pracy w Województwie Łódzkim z perspektywy pracowników - praca zgodna i niezgodna z kierunkiem wykształcenia i formalnymi kwalifikacjami zawodowymi

Strona: 1/14

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego prowadzi badania opinii publicznej - Rynek pracy w Województwie Łódzkim z perspektywy pracowników - praca zgodna i niezgodna z kierunkiem wykształcenia i formalnymi kwalifikacjami zawodowymi.
Uprzejmie prosimy o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi.

1. Czym się Pan/Pani kierował(a) przy wyborze szkoły, którą Pan/Pani ukończył(a) ostatnio lub obecnie się w niej uczy? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)